Μελέτη ΕΚΠΑ

Μελέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την «Εφαρμογή των συστημάτων DRG διεθνώς: αποτελέσματα συστηματικής ανασκόπησης»,

Με την υποστήριξη της ΕΑΕΕ, ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο τέθηκε στη διάθεση του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.), με στόχο την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών για την απρόσκοπτη εφαρμογή του συστήματος DRG, δηλαδή των Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων στη χώρα μας

Δείτε ολόκληρη την μελέτη, εδώ.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας