Δελτία τύπου

27 Ιουνίου 2024

Ασφαλίσεις Υγείας 5 Διευκρινίσεις & 1 Πρόταση

1.         H ιδιωτική ασφάλιση δεν δημιουργεί το κόστος για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά εξασφαλίζει ότι οι ασφαλισμένοι δεν θα είναι μόνοι στη δύσκολη στιγμή.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν παρέχουν δικές τους υπηρεσίες υγείας. Ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους όταν χρειάζεται να καλύψουν το κόστος των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν ως ασφαλισμένοι.

Η ιδιωτική ασφάλιση είναι, συνεπώς, διαχειριστής των ασφαλίστρων υγείας και μόνο συγκεντρώνει και πληρώνει το κόστος περίθαλψης των ασφαλισμένων.

2.       Το συνολικό κόστος που καταβάλλει κάθε ασφαλιστική εταιρία για υπηρεσίες υγείας που έλαβαν οι ασφαλισμένοι της είναι ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης του ύψους του ασφαλίστρου υγείας.

Οι συνολικές αποζημιώσεις που πληρώνει κάθε χρόνο μια ασφαλιστική εταιρία είναι «οδηγός» για να διαμορφώσει το ασφάλιστρο το οποίο πρέπει να είναι επαρκές, ώστε ανά πάσα στιγμή να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει προς τους ασφαλισμένους της. Αυτό επιβάλλεται, πρώτα απ’ όλα, από την ασφαλιστική νομοθεσία.

3.         Οι τιμές των υπηρεσιών υγείας δεν καθορίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες

Η ασφαλιστική αγορά διαθέτει μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιριών οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους και διαπραγματεύονται η καθεμία ξεχωριστά τις τιμές με τις ιδιωτικές κλινικές, όπως άλλωστε επιτάσσει η νομοθεσία του ανταγωνισμού.

Από την άλλη, η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας αποτελείται από λίγους μεγάλους ομίλους, οι οποίοι διαμορφώνουν το κόστος των υπηρεσιών υγείας, το οποίο οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να πληρώσουν.

4.       Η σημαντική αύξηση που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια - ειδικά στη μεταπανδημική εποχή-  τόσο στον αριθμό των νοσηλειών όσο και στη σοβαρότητα των περιστατικών αυτών, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό, εκτινάσσουν ακόμα περισσότερο το συνολικό κόστος της υγείας

Για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα, η μελέτη του ΙΟΒΕ για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης για το σύνολο της αγοράς, δείχνει ότι το 2022 αυξήθηκε και η συχνότητα ανάγκης νοσηλείας και το μέσο κόστος της νοσηλείας. Εξαιτίας της αύξησης αυτών των δύο παραγόντων, το καθαρό κόστος κάλυψης που καλούνται να αναλάβουν οι ασφαλιστικές εταιρίες αυξήθηκε κατά 14,7% την διετία 2021-2022 (βλ. μελέτη ΙΟΒΕ εδώ)

5.         Τα ασφάλιστρα υγείας επηρεάζονται από το ΦΠΑ υπηρεσιών υγείας και επιβαρύνονται με Φόρο Ασφαλίστρων

Πέραν των παραπάνω, το αυξημένο κόστος υπηρεσιών υγείας και ειδικά των νοσοκομειακών που παρέχουν οι ιδιωτικές κλινικές, επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Πρόκειται για ένα φόρο ο οποίος πρωτοεφαρμόστηκε στην έναρξη της προηγουμένης δεκαετίας, την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και αυξήθηκε έκτοτε στο ανώτατο αυτό ποσοστό, παρότι πρόκειται για αγαθά  και υπηρεσίες υγείας. 

Ο φόρος αυτός αποτελεί σχεδόν το 1/5 του κόστους που πληρώνουν οι πολίτες σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Επιβαρύνει κάθε πληρωμή προς τις ιδιωτικές κλινικές, αυξάνει ανάλογα τις αποζημιώσεις που πληρώνει κάθε ασφαλιστική εταιρία και επηρεάζει ευθέως το ύψος του απαιτούμενου ‘καθαρού’ ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο αυτό, επιπλέον, επιβαρύνεται από έναν ακόμη φόρο, τον Φόρο Ασφαλίστρων, ύψους 15%, που διαμορφώνει το ΄μεικτό’ ασφάλιστρο που τελικά πληρώνει ο κάθε ασφαλισμένος.

            Η Πρόταση : Άρση ή τουλάχιστον μείωση του ΦΠΑ και του Φόρου Ασφαλίστρων

Η άρση ή μείωση των φόρων θα ωφελήσει άμεσα όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και, βεβαίως, και τους ιδιωτικά ασφαλισμένους, καθώς το ασφαλιστικό προϊόν νοσοκομειακής κάλυψης θα μπορέσει να γίνει πιο προσιτό και η κάλυψη της υγείας μια βιώσιμη ασφαλιστική δραστηριότητα.


Αθήνα, 27 Ιουνίου 2024
Πληροφορίες: Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 4444

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας