Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων

Στατιστικά Στοιχεία Zωής

2021
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2021
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2021
2020
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2020
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2020
2019
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2019
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2019
2018
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2018
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2018
2017
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2017
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2017
2016
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής 2016 - Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2016
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εννεάμηνο 2016
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2016
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ τρίμηνο 2016
2015
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής 2015

Στατιστικά Στοιχεία Υγείας

Στατιστικά Στοιχεία Aυτοκινήτων

Στατιστικά Στοιχεία Περιουσίας

Έρευνες
Ζημιές από τις δασικές πυρκαγιές στην Αττική
19 - 20 Ιουλίου 2022
Ζημιές από χιονοπτώσεις στην Ελλάδα
22 - 25 Ιανουαρίου 2022
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
9 - 17 Οκτωβρίου 2021
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία στην Κρήτη
27 - 30 Σεπτεμβρίου 2021
Ζημιές από τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα
27 Ιουλίου - 23 Αυγούστου 2021
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία στη Θεσσαλία
3 - 4 Μαρτίου 2021
Ζημιές από χιονοπτώσεις στην Ελλάδα
15 - 17 Φεβρουαρίου 2021
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη
10 Νοεμβρίου 2020
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο την Σάμο
30 Οκτωβρίου 2020
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
18 - 19 Σεπτεμβρίου 2020
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
5 - 9 Αυγούστου 2020
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
24 - 25 Νοεμβρίου 2019
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο την Αθήνα
19 Ιουλίου 2019
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Χαλκιδική
10 Ιουλίου 2019
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
23 - 26 Φεβρουαρίου 2019
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Ζακύνθου
26 Οκτωβρίου 2018
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
27 - 30 Σεπτεμβρίου 2018
Ζημιές από πυρκαγιές στην Αττική
23 Ιουλίου 2018
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Δυτική Αττική
15 Νοεμβρίου 2017
Ζημιές από βροχοπτώσεις στην Κρήτη
26 Οκτωβρίου 2017
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Κω
21 Ιουλίου 2017
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας
17 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2015
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
20 - 23 Οκτωβρίου 2015

Στατιστικά Στοιχεία Αστικής Ευθύνης

Στατιστικά Στοιχεία Νομικής Προστασίας

Στατιστικά Στοιχεία Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας