Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων

Στατιστικά Στοιχεία Υγείας

Στατιστικά Στοιχεία Aυτοκινήτων

Στατιστικά Στοιχεία Περιουσίας

2018
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Τεχνικών Ασφαλίσεων 2018
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2018 Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2018 (English)
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περιουσίας έτους 2018
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2018 Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2018 (English)

Στατιστικά Στοιχεία Αστικής Ευθύνης

Στατιστικά Στοιχεία Νομικής Προστασίας

Στατιστικά Στοιχεία Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Στατιστικά Στοιχεία Πλοίων / Σκαφών Αναψυχής

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας