Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων

Στατιστικά Στοιχεία Zωής

2022
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2022 infographic
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2022 infographic
2021
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2021
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2021
2020
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2020
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2020
2019
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2019
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2019
2018
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2018
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2018
2017
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2017
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2017
2016
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής 2016 - Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2016
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εννεάμηνο 2016
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ εξάμηνο 2016
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: Α΄ τρίμηνο 2016
2015
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής 2015

Στατιστικά Στοιχεία Aυτοκινήτων

Στατιστικά Στοιχεία Περιουσίας

Έρευνες
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
25 - 28 Σεπτεμβρίου 2023
infographic
Πλήθος ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας
Σεπτέμβριος 2023
infographic
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
5 – 8 Σεπτεμβρίου 2023
infographic
Ζημιές από τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα
Ιούλιος - Αύγουστος 2023
infographic
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
17 – 18 Ιουνίου 2023
Πλήθος ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας
Ιούνιος 2023
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη
15 Οκτωβρίου 2022
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
22 – 27 Αυγούστου 2022
Ζημιές από τις δασικές πυρκαγιές στην Αττική
19 - 20 Ιουλίου 2022
Ζημιές από χιονοπτώσεις στην Ελλάδα
22 - 25 Ιανουαρίου 2022
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
9 - 17 Οκτωβρίου 2021
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία στην Κρήτη
27 - 30 Σεπτεμβρίου 2021
Ζημιές από τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα
27 Ιουλίου - 23 Αυγούστου 2021
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία στη Θεσσαλία
3 - 4 Μαρτίου 2021
Ζημιές από χιονοπτώσεις στην Ελλάδα
15 - 17 Φεβρουαρίου 2021
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη
10 Νοεμβρίου 2020
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο την Σάμο
30 Οκτωβρίου 2020
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
18 - 19 Σεπτεμβρίου 2020
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
5 - 9 Αυγούστου 2020
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
24 - 25 Νοεμβρίου 2019
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο την Αθήνα
19 Ιουλίου 2019
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Χαλκιδική
10 Ιουλίου 2019
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
23 - 26 Φεβρουαρίου 2019
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Ζακύνθου
26 Οκτωβρίου 2018
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
27 - 30 Σεπτεμβρίου 2018
Ζημιές από πυρκαγιές στην Αττική
23 Ιουλίου 2018
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Δυτική Αττική
15 Νοεμβρίου 2017
Ζημιές από βροχοπτώσεις στην Κρήτη
26 Οκτωβρίου 2017
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Κω
21 Ιουλίου 2017
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας
17 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2015
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
20 - 23 Οκτωβρίου 2015

Στατιστικά Στοιχεία Αστικής Ευθύνης

2022
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2022 infographic
2021
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2021 infographic
2020
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2020
2019
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2019
2018
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2018
Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων 2018 (English)
2017
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2017
Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων 2017 (English)
2016
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων 2016 (English)
2015
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων 2015 (English)
2014
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων 2014 (English)
2013
Αστική Ευθύνη Ξενοδόχων 2009 - 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων 2013 (English)
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Γενικής Αστικής Ευθύνης έτους 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2013 Σύνοψη Βασικών Σημείων 2013 (English)
2012
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων Σύνοψη Βασικών Σημείων 2012 (English)
2011
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων 2011 Σύνοψη Βασικών Σημείων 2011 (English)
2010
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων 2010 Σύνοψη Βασικών Σημείων 2010 (English)

Στατιστικά Στοιχεία Νομικής Προστασίας

Στατιστικά Στοιχεία Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας