Τελευταία Νέα

2.07.2024

Νέα καμπάνια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για την οδήγηση και το αλκοόλ με τη στήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας

Μάθε περισσότερα
27.06.2024

Ασφαλίσεις Υγείας 5 Διευκρινίσεις & 1 Πρόταση

Μάθε περισσότερα
18.06.2024

Τοποθέτηση ΕΑΕΕ στο σχέδιο νόμου που αφορά στην ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων

Μάθε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Ακεραιότητα

Είναι σταθερή δέσμευσή μας να συνδιαλλασσόμαστε μαζί σας με τρόπο έντιμο, ηθικό και πάντα σύμφωνο με τους νόμους.

Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι όλοι οι συνεργάτες μας τηρούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές.

Διαφάνεια

Δεσμευόμαστε να επικοινωνούμε μαζί σας με τρόπο διάφανη, σαφή και ξεκάθαρο. Να προωθούμε τα προϊόντα μας χωρίς υπερβολικές υποσχέσεις.

Να διευκρινίζουμε όρους, εξαιρέσεις, κόστος, ενδεχόμενο ρίσκο και κάθε άλλη λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζετε για να πάρετε μια απόφαση. Όταν δεν είναι εφικτό να ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά σας, εξηγούμε με σαφήνεια τους λόγους.

Ευθύνη

Έχουμε συναίσθηση της σημαντικής αποστολής μας που μας έχετε αναθέσει. Για αυτό θα επιδεικνύουμε πάντα υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, σε κάθε πρακτική μας.

Η υπευθυνότητά μας αφορά κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, μα ταυτόχρονα αγκαλιάζει όλο το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Ορθή Καθοδήγηση

Η γνώση μας είναι δύναμη, όταν αξιοποιείται προς όφελός σας. Δεσμευόμαστε να σας παρουσιάζουμε τις πιο συνετές και συμφέρουσες για σας επιλογές.

Να επισημαίνουμε από πριν ενδεχόμενο ρίσκο σε κάθε απόφασή σας, ασφαλιστική ή επενδυτική. Να προάγουμε την αξία της πρόληψης, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να εκτεθείτε σε ατυχήματα, ζημιές, προβλήματα υγείας.

Δέουσα Φροντίδα
& Επιμέλεια

Ασκούμε το ασφαλιστικό λειτούργημα με μέγιστη φροντίδα και προσοχή. Θέτουμε ως προτεραιότητα να διεκπεραιώνονται τα αιτήματά σας γρήγορα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για σας.

Ακούμε με προσοχή τα παράπονά σας και μαθαίνουμε από αυτά. Εφαρμόζουμε γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης των παραπόνων σας.

Σεβασμός

Ο σεβασμός είναι πρωταρχικό καθήκον μας. Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας, καταναλωτικά, προσωπικά και ανθρώπινα. Σεβόμαστε το κοινωνικό σύνολο και προσφέρουμε σε αυτό.

Σεβόμαστε το περιβάλλον και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για την προστασία του.

Πρωτοπορία

Είμαστε η εικόνα που έχετε για τις υπηρεσίες μας. Για αυτό δεσμευόμαστε να διατηρούμε υψηλότατο επίπεδο εξυπηρέτησης. Να αναζητούμε διαρκώς και αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και λύσεις, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο και στο μέλλον.

Ταυτόχρονα, αγκαλιάζουμε τις νέες τεχνολογίες και αξιοποιούμε τις ψηφιακές δυνατότητες, ώστε να εξυπηρετούμε τα αιτήματα και τις απαιτήσεις σας ταχύτερα, αποτελεσματικότερα, χωρίς κόπο για σας.

Ορθή Διαχείριση

Η σύνεση είναι πυλώνας σταθερότητας για ό,τι χτίζουμε. Είναι αμετακίνητη δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε ασφάλιστρα και κεφάλαια που μας εμπιστεύεστε με σύνεση και τρόπο που δεν σας ζημιώνει

Με την ίδια σύνεση διαχειριζόμαστε τα προς επένδυση κεφάλαια των εταιρειών μας.

Αμεροληψία

Η καλή πίστη και η αντικειμενικότητα είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας. Δεσμευόμαστε να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα συμφέροντα και δικαιώματά σας. Φροντίζουμε οι επιλογές μας να μην έχουν δυσμενείς συνέπειες για σας.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας οφείλει να λειτουργεί με τρόπο επαγγελματικό και αμερόληπτο, αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Εμπιστευτικότητα

Η εμπιστοσύνη σας μας τιμά. Για αυτό υποσχόμαστε να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Διαθέτουμε και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε δικλίδες ασφάλειας για το σύνολο των δεδομένων που διατηρούμε στα ηλεκτρονικά μας συστήματα.

Φιλικός Διακανονισμός

Κατεβάστε & τυπώστε το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης Τροχ. Ατυχ. και αποθηκεύστε το μόνιμα στο όχημα σας

Download file

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας