Η δομή μας

Η Ένωσή μας υπηρετεί μια πολύπλευρη αποστολή, απαιτητική από τη φύση της. Η εσωτερική μας οργάνωση καλείται να ανταποκριθεί σε αυτή την αποστολή, εκπροσωπώντας συντονισμένα και επιτυχημένα τις εταιρίες-μέλη της, που είναι εξέχοντες ασφαλιστικοί οργανισμοί της ελληνικής αγοράς. Η δομή μας αποτυπώνει την καθημερινή και συνεχή φροντίδα για την άριστη εκπροσώπηση των  μελών μας και του κλάδου μας ως συνόλου.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση, που προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Έχει διετή θητεία και αποτελείται από 19 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη στρατηγική της ΕΑΕΕ και συγκροτεί Επιτροπές ορίζοντας πρόεδρο για κάθε μία ξεχωριστά.

Δείτε τα μέλη του ΔΣ

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα της ΕΑΕΕ και να προετοιμάζει θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού συμβουλίου.

Την Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζουν:

Ο Πρόεδρος, κ. Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρος, ο Αντιπρόεδρος, κ. Gauci Robert Constantin, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημητρίου Παναγιώτης, ο Ταμίας, κ. Ζορμπάς Δημήτριος και τα Μέλη, κ.κ. Καντώρος Ιωάννης, Λαπατάς Ιωάννης, Μιχάλη Φιλίππα, Χαλκιόπουλος Νικόλαος.

Γενική Διεύθυνση

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση που προϊσταται των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ είναι η κα. Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Επιτροπές ΕΑΕΕ

Στη συγκρότηση των επιτροπών συμμετέχουν ως εκπρόσωποι, στελέχη των εταιριών – μελών. Έργο τους είναι η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε εξειδικευμένου ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

Οι Επιτροπές που λειτουργούν σήμερα είναι οι εξής:

Ανθρώπινου Δυναμικού |
Δημητρίου Παναγιώτης
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών |
Zorgno Giuseppe
Αυτοκινήτων |
Ζορμπάς Δημήτριος
Ζωής & Συντάξεων |
Μιχάλη Φιλίππα
Νομικής Προστασίας |
Τσεκούρας Δημήτριος
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών |
Μοάτσος Ερρίκος
Πιστώσεων & Εγγυήσεων |
Τζέης Γεράσιμος
Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης |
Σαΐας Κάρολος
Solvency II, Risk & Οικονομικών Θεμάτων |
Χαλκιόπουλος Νικόλαος
Sustainability |
Κάτσιος Χρήστος
Σχεδιασμού Προϊόντων, Διανομής & Δικτύων |
Υγείας |
Καντώρος Ιωάννης
Ψηφιακού Μετασχηματισμού |
Gauci Robert Constantin
 

Μέλη του Δ.Σ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρος Πρόεδρος
Gauci Robert Constantin Αντιπρόεδρος
Δημητρίου Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
Ζορμπάς Δημήτριος Ταμίας
Ευσταθόπουλος Κίμων - Ρεϊνίερ Μέλος
Ζάχος Γεώργιος Μέλος
Zorgno Giuseppe Μέλος
Καντώρος Ιωάννης Μέλος
Κασκαρέλης Παύλος Μέλος
Κάτσιος Χρήστος Μέλος
Λαπατάς Ιωάννης Μέλος
Μινέτας Γεώργιος Μέλος
Μιχάλη Φιλίππα Μέλος
Μοάτσος Ερρίκος Μέλος
Σαΐας Κάρολος Μέλος
Σεμερτζογλου Κωνσταντίνος Μέλος
Τζέης Γεράσιμος Μέλος
Χαλκιόπουλος Νικόλαος Μέλος

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας