Τα μέλη μας

Η δύναμη των μελών μας είναι η δική μας δύναμη. Αποστολή μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά τα μέλη μας, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά το έργο μας. Όλοι μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις μας γύρω από τον κοινό πυρήνα της φροντίδας, είμαστε ενεργοί συνοδοιπόροι στην αποστολή για τη διάδοση της ασφάλισης, τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την ανάδειξη της ολοένα και μεγαλύτερης συμβολής της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας