Το όραμά μας

Οραματιζόμαστε μία κοινωνία, η οποία θα αναγνωρίζει στο σύνολό της την αξία της ασφάλισης και θα απολαμβάνει τα αγαθά της. Για την πραγματοποίηση του οράματος αυτού, θεμελιώδης είναι για μας η έννοια της φροντίδας.

Γιατί, πάνω από όλα, «Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω».

Φροντίζουμε

  • για μια ασφαλιστική αγορά η οποία στέκεται δίπλα στους ασφαλισμένους με ολοένα μεγαλύτερη αξιοπιστία, δίνοντας έμφαση στις άριστες υπηρεσίες, στη διαρκή καινοτομία, στις απλοποιημένες διαδικασίες, στο φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο.
  • για μια ασφαλιστική αγορά όλο και πιο ελκυστική για τους μετόχους και τους επενδυτές κεφαλαίων.
  • για τη σταθερή συμβολή του κλάδου μας στην κοινωνία, προσφέροντας στους πολίτες υψηλής ποιότητας προστασία και αίσθημα ασφάλειας, αγαθά απαραίτητα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
  • για τη δημιουργία αξίας για την οικονομία και την κοινωνία μέσα από την εξέλιξη και ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, αξιοποιώντας την επενδυτική δύναμη του κλάδου μας και την υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση κινδύνου.

Η αποστολή μας

Πάντα με την πεποίθηση ότι η ασφάλιση είναι ένα πολύτιμο αγαθό για την κοινωνία στο σύνολό της, έχουμε θέσει ως αποστολή μας:

  • να πρωταγωνιστήσουμε στη διάδοση του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της έννοιας της φροντίδας προς τον ασφαλισμένο
  • να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον εκσυγχρονισμό και στη διαφάνεια της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα
  • να είμαστε δίπλα στις εταιρίες-μέλη μας, παρέχοντάς τους υπηρεσίες που υποστηρίζουν το έργο τους και προάγουν την εξέλιξη της ασφάλισης στην Ελλάδα
  • να αναζητούμε και να ανακαλύπτουμε νέες, καλύτερες πρακτικές οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου και θα λειτουργούν προς όφελος όλων: των πολιτών, των μετόχων και επενδυτών, της κοινωνίας, της οικονομίας

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας