Χρήσιμες διευθύνσεις

Βασικοί Φορείς Ασφαλιστικής Αγοράς


ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τηλ.: 210 3201 111, 210 3205 550

Αμερικής 3-5, 105 64 - Αθήνα

www.bankofgreece.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

Τηλ.: 210 3203 428

Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 - Αθήνα

www.pligf.gr

EΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τηλ.: 210 3327 400

Διον. Αρεοπαγήτου & Μακρή 1, 105 57 Αθήνα

www.epikef.gr

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Επικουρικό Κεφάλαιο)

Τηλ.: 210 3327 490

Διον. Αρεοπαγήτου & Μακρή 1, 105 57 Αθήνα

www.hic.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)

Τηλ.: 210 3223 324, 210 3236 562, 210 3238 402

Ξενοφώντος 9, 105 57 - Αθήνα

www.mib-hellas.gr

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ EΑΠΑΕ)

Τηλ.: 210 8227 387

Πατησίων 48, 106 82 - Αθήνα

www.teaeapae.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τηλ.: 210 9219 660, 210 9219 684

Λεωφ. Συγγρού 106, 117 41 - Αθήνα

www.eias.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τηλ.: 210 3334 117, 210 3334 222

Ξενοφώντος 10, 105 57 - Αθήνα

www.sesae.gr

EΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τηλ.: 210 3222 285

Μητροπόλεως 5 (5ος όροφος), 10557 - Αθήνα

www.actuaries.org.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)

Τηλ.: 210 3616 572, 210 3616 579

Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 106 72 - Αθήνα

www.oase.gr

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τηλ.: 210 3805 907

Κάνιγγος 27, 106 82 - Αθήνα

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Τηλ.: 210 7700 943

Κάνιγγος 27, 106 82 - Αθήνα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.)

Τηλ.: 210 9511 079, 210 9572 986-7

Στουρνάρη 16, 106 83 - Αθήνα

www.psas.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Τηλ.: 210 5228 773

Αγίου Κωνσταντίνου 6, 104 31 - Αθήνα

www.pephellas.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.)

Τηλ.: 210 7792 171

Θησέως 104, 176 76 - Καλλιθέα

www.sema.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τηλ.: 210 3805 907

Κάνιγγος 27, 106 82 - Αθήνα

www.enosiasfaliston.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

INSURANCE EUROPE

tel.: +32 2 894 3000

rue Montoyer 51, B-1000 - Brussels, Belgium

www.insuranceeurope.eu

COUNCIL OF BUREAUX

tel: +32 2 6270920

Avenue Louise 166, 1E, B-1050 - Brussels, Belgium

www.cobx.org

INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURANCE (IUMI)

tel.: +49 40 2000 747-10

Grosse Elbstrasse 36, D-22767 - Hamburg, Germany

www.iumi.com

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας