Χρήσιμες διευθύνσεις

Βασικοί Φορείς Ασφαλιστικής Αγοράς


ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τηλ.: 210 3201 111, 210 3205 223 - Fax : 210 3205 438

Αμερικής 3-5, 105 64 - Αθήνα

www.bankofgreece.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

Τηλ.: 210 3203 428

Αμερικής 3-5, 105 64 - Αθήνα

www.bankofgreece.gr
EΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τηλ.: 210 3327 400 - Fax : 210 3327 426 - 444

Διον. Αρεοπαγήτου & Μακρή 1, 105 57 Αθήνα

www.epikef.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Επικουρικό Κεφάλαιο)

Τηλ.: 210 3327 490 - Fax : 210 3327 477

Διον. Αρεοπαγήτου & Μακρή 1, 105 57 Αθήνα

www.hic.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)

Τηλ.: 210 3223 324, 210 3236 562, 210 3238 402 - Fax : 210 3238 370

Ξενοφώντος 9, 105 57 - Αθήνα

www.mib-hellas.gr
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ EΑΠΑΕ)

Τηλ.: 210 8227 387 - Fax : 210 8225 136

Πατησίων 48, 106 82 - Αθήνα

www.teaeapae.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τηλ.: 210 9219 660, 210 9219 684 - Fax : 210 9219 917

Λεωφ. Συγγρού 106, 117 41 - Αθήνα

www.eias.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τηλ.: 210 33341 117, 210 3334 222 - Fax : 210 3334 149

Ξενοφώντος 10, 105 57 - Αθήνα

www.sesae.gr
EΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τηλ.: 210 3222 285

Μητροπόλεως 5 (5ος όροφος), 10557 - Αθήνα

www.actuaries.org.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)

Τηλ.: 210 3616 572, 210 3616 579 - Fax : 210 3647 284

Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 106 72 - Αθήνα

www.oase.gr
ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τηλ.: 210 3805 907 - Fax : 210 3827 354

Κάνιγγος 27, 106 82 - Αθήνα

www.enosiasfaliston.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (Π.Ο.Α.Π.)

Τηλ.: 210 3805 907 - Fax: 210 3827 354

Κάνιγγος 27, 106 82 - ΑΘΗΝΑ

www.hefepi.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.)

Τηλ.: 210 9511 079, 210 9572 986-7 - Fax : 210 8007 677

Στουρνάρη 16, 106 83 - Αθήνα

www.psas.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Τηλ.: 210 5228 773 - Fax : 210 5234 474

Αγίου Κωνσταντίνου 6, 104 31 - Αθήνα

www.pephellas.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.)

Τηλ.: 210 7792 171 - Fax : 210 7717 180

Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ, 115 28 - Αθήνα

www.sema.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Τηλ.: 210 9242 707 - Fax : 210 9221 573

Λ. Συγγρού 76, 112 42 - Αθήνα

www.pssas.gr
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τηλ.: 210 3805 907 - Fax : 210 3827 354

Κάνιγγος 27, 106 82 - Αθήνα

www.haii.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

INSURANCE EUROPE

tel.: +32 2 894 3000 - fax: +32 2 894 3001

rue Montoyer 51, B-1000 - Brussels, Belgium

www.insuranceeurope.eu
COUNCIL OF BUREAUX

tel: +32 2 6270920 - fax: +32 2 6473004

Avenue Louise 166, 1E, B-1050 - Brussels, Belgium

www.cobx.org
INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURANCE (IUMI)

tel.: +49 40 2000 747-10 - fax: +49 40 2000 747 -15

Grosse Elbstrasse 36, D-22767 - Hamburg, Germany

www.iumi.com

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας