Τρέχουσα ασφαλιστική επικαιρότητα

Νόμος 4583/2018 για τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας IDD

Με δύο και πλέον μήνες καθυστέρηση από την ημερομηνία που προέβλεπε η οδηγία 2016/97/EE για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων τέθηκε σε ισχύ στις 18.12.2018 ο ν. 4583/2018, με τον οποίο μεταφέρθηκαν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις στην ελληνική νομοθεσία.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει ο ν. 4583/2018 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αφορά στην υπαγωγή των απευθείας πωλήσεών τους στις νέες απαιτήσεις αλλά και στη δημιουργία πρόσθετων υποχρεώσεων οργανωτικής φύσης για γραπτές πολιτικές, διαδικασίες και εσωτερική λειτουργία. Ο νέος νόμος κινούμενος με στόχο τον εκσυγχρονισμό επέφερε και τροποποιήσεις εθνικού ενδιαφέροντος περιορίζοντας τις κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε τρεις (πράκτορες, συντονιστές πρακτόρων και μεσίτες) μετά την απορρόφηση της κατηγορίας του ασφαλιστικού συμβούλου από την κατηγορία του πράκτορα.

23/1/2019

Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος - PEPP

Iστορικό

Στις 29 Ιουνίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για τη διαμόρφωση Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος Pan-European Personal Pension Product (PEPP) καταδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή της να καταστήσει βιώσιμα τα εθνικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα μέσω της ενίσχυσης των ατομικών αποταμιεύσεων.

Το 2013 αναλογούσαν 4 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο ενώ η αναλογία αυτή για το 2060 προβλέπεται να μειωθεί στους 2 εργαζόμενους ανά συνταξιούχο. Ήδη το 2016 το κενό των αποταμιεύσεων για τις συντάξεις στην Ευρώπη παρέμενε σημαντικό ξεπερνώντας τα 2 τρισ. ευρώ το χρόνο αντιπροσωπεύοντας το 13% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα μόνο το 27% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 25-59 ετών είναι κάτοχοι προϊόντων με μακροχρόνιο συνταξιοδοτικό χαρακτήρα.

Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη δημιουργία ενός τυποποιημένου, με κοινά για όλα τα κράτη-μέλη, χαρακτηριστικά προϊόντος, το οποίο θα φέρει την «ετικέτα» PEPP. Θεμελιώδες γνώρισμα του PEPP είναι η φορητότητά του, η οποία έχει διπλό περιεχόμενο. Αφενός δυνατότητα μεταφοράς του ίδιου λογαριασμού σε άλλο κράτος-μέλος (υπηρεσία μεταφοράς εισφορών παραμένοντας στον ίδιο πάροχο), αφετέρου δυνατότητα μεταφοράς του λογαριασμού σε άλλον πάροχο (εγκατεστημένο είτε στο ίδιο κράτος-μέλος είτε σε άλλο κράτος-μέλος).

Προμηθευτές του ΡΕΡΡ δεν θα είναι μόνο ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά και συνταξιοδοτικά ταμεία (pension funds), επιχειρήσεις επενδύσεων, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (asset managers) και τράπεζες.

Σύσσωμη η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίσει το συνταξιοδοτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Ωστόσο, τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν ότι το PEPP θα λειτουργήσει ως ένα πραγματικό συνταξιοδοτικό προϊόν.

Τελευταίες εξελίξεις

Η πρόταση Κανονισμού συζητείται σε επίπεδο τριλόγου δηλαδή μεταξύ των 3 ευρωπαϊκών θεσμών Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται ότι υπάρχει πολιτική πίεση να επιτευχθεί συμφωνία πριν τις εκλογές του Μαίου 2019. Επίσης για την Αυστριακή Προεδρία το θέμα των PEPP αποτελεί μία από τις προτεραιότητές της. Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας της πρότασης η επίτευξη συμφωνίας θα αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

14.11.2018

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας