Η ιστορία μας

 Εδώ και 117 χρόνια, η ΕΑΕΕ έχει την τιμή να υπηρετεί το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Με το πέρασμα του χρόνου, η Ένωση πέτυχε να συγκεντρώσει κάτω από τη σκέπη της άλλες κλαδικές ενώσεις, προσφέροντας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μια ενιαία φωνή και θεσμική εκπροσώπηση, απαραίτητη για την επιτυχή διάδοση του αγαθού της ασφάλισης, τη συνεχή βελτίωση του ασφαλιστικού κλάδου και την κοινωνική πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις κοινές αξίες των μελών μας.

 

1907

Ιδρύεται η Ένωση στην πρώτη της μορφή ως Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιριών ασφαλείας κατά του πυρός.

 
1929

Η Ένωση αποκτά τη νομική μορφή του επίσημου επαγγελματικού Σωματείου και αναδεικνύεται σε κεντρικό ρυθμιστή της ασφαλιστικής κίνησης στην Ελλάδα.

1959

Συγχωνεύονται με την Ένωση μια σειρά από σωματεία δημιουργώντας το πρώτο ενιαίο συλλογικό όργανο του κλάδου (Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Ασφαλιστικών Εταιριών)

1968

Δημιουργία της Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος και διάσπαση της Ένωσης.

1982

Δημιουργία της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών και διάσπαση του κλάδου σε τρεις ασφαλιστικές ενώσεις.

1987

Προσχώρηση στην Ένωση των μελών της Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος η οποία μετατρέπεται σε Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), τον πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας σε ασφαλιστικά θέματα.

1992

Προσχώρηση στην Ένωση των μελών της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών και υιοθέτηση της σημερινής ονομασίας Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας