Δελτία τύπου

28 Απριλίου 2023

Ετήσια Έκθεση ΕΑΕΕ (2022)

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) προχώρησε στην έκδοση της Ετήσιας Έκθεσής της, η οποία είναι διαθέσιμη στο site της, εδώ.

Στην ηλεκτρονική έκδοση η οποία αφορά το 2022, παρουσιάζεται το έργο και οι δράσεις της ΕΑΕΕ και οι κύριοι φάκελοι θεμάτων που απασχόλησαν την ΕΑΕΕ και την ελληνική ασφαλιστική αγορά το έτος που μας πέρασε.

Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ περιλαμβάνει στοιχεία για την ευρωπαϊκή και την ελληνική ασφαλιστική αγορά, την πορεία της οικονομίας και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.


Αθήνα, 28 Απριλίου 2023
Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Πληροφορίες: Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 4329

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας