Δελτία τύπου

17 Ιουλίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει βέλτιστες πρακτικές για την ελάφρυνση καταναλωτών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση καταλόγου βέλτιστων πρακτικών για το χρηματοπιστωτικό τομέα, με στόχο να προτρέψει τους συμμετέχοντες στην αγορά να στηρίξουν περαιτέρω πολίτες και επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού.

Οι βέλτιστες πρακτικές συμφωνήθηκαν από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και από καταναλωτικές και επιχειρηματικές οργανώσεις ως συμβολή στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και αφορούν τους εξής τομείς :

  • τραπεζική και μη τραπεζική δανειοδότηση προς καταναλωτές
  • τραπεζική και μη τραπεζική δανειοδότηση προς επιχειρήσεις
  • ασφαλιστική αγορά

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για τους ασφαλιστές, συμφωνήθηκαν 9 βασικές αρχές οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ (στα αγγλικά).

Η ασφαλιστική αγορά συμμετείχε στον εν λόγω διάλογο μέσω της Insurance Europe η οποία αποτελεί την ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ενώσεων ασφαλιστικών εταιριών.


Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020
Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 4069

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας