Δελτία τύπου

14 Μαρτίου 2019

Προέδροι επιτροπών ΕΑΕΕ για το 2019-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2019, όρισε τις νέες Επιτροπές για της διετία 2019 – 2020, καθώς και τους Προέδρους τους. Έργο των Επιτροπών αποτελεί η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητας τους.

Οι νέες Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι Πρόεδροί τους είναι οι εξής :

Ανθρώπινου Δυναμικού κα Φιλίππα Μιχάλη
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών κ. Giuseppe Zorgno
Αυτοκίνητων κ. Δημήτριος Ζορμπάς
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας κα Μαριάννα Πολιτοπούλου
Διαμεσολάβησης κ. Χρήστος Κάτσιος
Διαφάνειας & Πρόληψης κ. Κάρολος Σαΐας
Ζωής & Συντάξεων κ. Χριστόφορος Σαρδελής
Νομικής Προστασίας κ. Μάνος Κάλλης
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων & Μεταφορών κ. Ερρίκος Μοάτσος
Υγείας κ. Ιωάννης Καντώρος
Φορολογικών & Νομικών Θεμάτων κ. Παναγιώτης Βαγιακάκος
Solvency II, Risk & Οικονομικών Θεμάτων κ. Παναγιώτης Δημητρίου

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019
Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3932

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας