Φροντίζουμε για τον επαγγελματία

Δικηγόροι

  1. Διαδικαστικά λάθη, όπως για παράδειγμα είναι η παράλειψη νόμιμης διαδικαστικής προθεσμίας με αποτέλεσμα τη ζημία πελάτη.
  2. Παραγραφή αξίωσης λόγω λανθασμένου υπολογισμού.
  3. Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή.
  4. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας