Φροντίζουμε για τον επαγγελματία

Γιατροί

Απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια του ιατρού όπως:

  1. Παρενέργειες μετά από χειρουργική επέμβαση
  2. Απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη μετά από χειρουργική επέμβαση
  3. Προσωρινή ή μόνιμη σωματική βλάβη μετά από ιατρική παρέμβαση
  4. Αποτυχία διάγνωσης με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση σοβαρής ασθένειας.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας