Φροντίζουμε για τον επαγγελματία

Ηλεκτρολόγοι & Υδραυλικοί

  1. Λάθος κατά την τοποθέτηση των υλικών.
  2. Λάθος στις συνδέσεις.
  3. Λάθος στην εγκατάσταση καλοριφέρ, με αποτέλεσμα την πρόκληση διαρροής –πλημμύρας.
  4. Λάθος στον ηλεκτρικό πίνακα, με αποτέλεσμα το βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και την πρόκληση φωτιάς.
  5. Λάθος κατά την συντήρηση, με αποτέλεσμα ζημιές σε οικοδομή ή και σε αντικείμενα.

Μέλη ΕΑΕΕ

Τα μέλη μας